Försäljning & köp av fyrverkeri

Regler för dig som konsument av fyrverkeri.

Det är stränga föreskrifter som gäller vid försäljning och användning av fyrverkeri. Om du vill skjuta fyrverkeri på andra dagar än på nyårsafton måste du ha ett polistillstånd för avfyrning. Detta tillstånd ansöker du om på närmsta polisstation.
Du måste då tala om var du skall skjuta, när och vem som skall avfyra fyrverkeriet.
För att få köpa fyrverkeri som är explosiva varor är åldersgränsen 18 år.
För att få sälja fyrverkeri krävs det också ett handelstillstånd, detta skall sitta synligt på försäljningsstället. Söker du mer information kring att söka tillstånd för fyrverkeriförsäljning kan du läsa här.
Vissa butiker har året runt försäljning.

I perioden före nyår när butikerna öppnar behöver du inte polistillstånd för att köpa fyrverkerier, men det är bara på nyårsafton du kan använda fyrverkerier utan tillstånd ifrån polis och brandväsendet.

Regler för köp och försäljning av fyrverkerier.

Huvudregeln är att den som vill handla med fyrverkerier måste ha polistillstånd. För fyrverkerier gäller att ha både förvaringstillstånd samt handelstillstånd för explosiva varor.

Inköpskoder

Inköpskoderna är en typ av klassificering av fyrverkeriartiklarna och är kopplade till vem som får köpa, inneha och använda artikeln.

151

Inga krav, åldersgräns saknas

152

18 års åldersgräns

153

18 års åldersgräns

154

18 års åldergräns och polistillstånd

Läs gärna mer på Polisens hemsida: http://www.polisen.se/sv/Service/Tillstand/Fyrverkerier/