Kemin bakom effekten

Hur effekterna skapas kemiskt

Vi har en mängd olika effekter i olika färger och former i dagens moderna fyrverkerier. Här kan du se vad det är för ämnen som skapar dessa vackra effekter.

SVEA FIREWORKS har av miljöskäl ersatt allt bly med vismutoxid i samtliga fyrverkeriprodukter! Huvuddrivkraften i alla fyrverkeriartiklar är svartkrut, rent eller i blandning med andra kemikalier. Färgerna i fyrverkerierna skapas genom utfällning av metallsalter.

Till början av 1800-talet var enbart effekterna vita eller guldfärgade, men med tekniken att fälla ut metallsalter, skapades det spektra av färger som idag gör fyrverkerierna till ett mångfacetterat, färgrikt skådespel.

Översikt över grunderna till effekterna

Tabellen nedan visar några ämnen vars utvunna salter man använder för olika egenskaper i pyrotekniska produkter:

Svenskt namnKemisk formelEngelskt namnEgenskap
AluminiumAlAluminiumGer gnistregn
BariumBaBariumGer grön färg
KopparCuCopperer blå färg
JärnFeIronGer gnistregn
MagnesiumMgMagnesiumGer vitt sken
NatriumNaSodiumGer gul färg
StrontiumSrStrontiumGer röd färg
Exempel på andra ämnen i den pyrotekniska familjen är

Ammoniak – Ammonium | Antimon – Antimony | Kol – Carbon | Grafit – Graphite | Fosfor – Phosphorus | Svavel – Sulphur Titan – Titanium | Bor – Borax | Kalium – Potassium | Krom – Chromium