Uppskjutning av fyrverkerier

Var och när kan jag avfyra?

Varje kommun kan sätta upp lokala regler om vad som gäller för användning av fyrverkerier i den egna kommunen. För mer information om vad som gäller kontaktar du den kommun där fyrverkerierna ska användas.

Användning

Tillstånd från polisen behövs om användningen av fyrverkerier innebär risk för att skada person eller egendom. I den bedömningen ska man ta hänsyn till tidpunkt, plats och andra yttre omständigheter.

För att skjuta fyrverkerier på nyår och andra allmänna högtider behöver man vanligen inte tillstånd om det inte innebär någon särskild olägenhet eller risk.

Däremot ska man ha tillstånd för större fyrverkerier i närheten av bebyggelse och där större folkmassor befinner sig.

För att få använda fyrverkerier ska man enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor se till att det görs på ett säkert sätt. För detta behöver man också visa att man har tillräcklig kunskap för att använda produkterna på ett säkert sätt.

På polisens webbplats kan man läsa mer om tillstånd för fyrverkerier. Där finns också information om var man kan söka tillstånd.