Lagar och regler

Information från MSB

18-årsgräns för fyrverkerier

För att köpa eller använda utomhusfyrverkerier måste du vara 18 år eller äldre. Att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18 år är inte tillåtet.

Varje år inträffar ett par hundra olyckor med fyrverkerier. Och det är pojkar under 18 år som toppar skadestatistiken.
Orsaken är att ungdomar – mest unga pojkar – ofta är inblandade i fyrverkeriolyckor. Med åldersgränsen vill man minska risken för skador i samband med fyrverkerier.

Det är ditt ansvar som förälder och annan vuxen att inte langa fyrverkerier till underåriga. På så sätt kan olyckorna bland unga minska. Enligt lag är det lika allvarligt att köpa ut fyrverkeriartiklar till personer under 18 år som att köpa ut alkohol.
Barnen tittar och lär. Sköter du som vuxen fyrverkerier på ett säkert sätt påverkar du barnen att också ha respekt för fyrverkerier.

Ny strängare lagstiftning mot langning

Det är straffbart att köpa ut fyrverkerier till minderåriga. Sedan september 2010 är lagstiftningen ännu tydligare på den här punkten. Den som överlämnar fyrverkerier till någon annan är skyldig att ta reda på att personen har fyllt 18 år.

Varje år inträffar ett par hundra olyckor med fyrverkerier. Och det är pojkar under 18 år som toppar skadestatistiken. Det vill säga barn som enligt gällande bestämmelser inte själva får köpa fyrverkerier.
Men de bestämmelser som finns följs inte alltid. Och för att komma åt problemet har lagen nu skärpts. I praktiken innebär det att den som överlämnar fyrverkerier till en minderårig begår en brottslig handling där påföljden kan bli böter. Olaglig överlåtelse av fyrverkerier i stora mängder kan leda till fängelsestraff.

Smällare är olagliga

Det är förbjudet att både sälja och använda smällare i Sverige. Förbudet kom till i årsskiftet 2001-2002.